Jumala ja ihminen

Alkujaan Jumala loi ihmisen yhteyteensä ja niin kaiken piti jatkua, mutta…

Pekka Simojoen laulussa on kysymys:

”kuka päästi käärmeen tarhaan” – eli paratiisiin?

 

Olisiko kaikki siis hyvin ilman käärmettä. 

Kyllä.

Moni on pohtinut, miksi sitten kävi näin huonosti?

Ehkä se joskus selviää lopullisesti, mutta ainakin jonkinlainen selitys on ihmisen vapaa tahto.

Jumalahan loi ihmiselle vapaan tahdon, mutta antoi kuitenkin säännöt elämiseen paratiisissa.

Luomiskertomuksen perusteella voisi helposti todeta, että ehtojen täyttäminen olisi ollut kovin helppoa.

Ainakin sikäli, mikäli sinne paratiisiin ei tosiaan olisi tullut yllyttäjää tekemään jotain Jumalan tahdon vastaista.

Yllyttäjä eli toiselta nimeltään paholainen ja saatana sai aikaan ihmisessä mielenmuutoksen.

Ihminen halusi tietää enemmän kuin mikä oli tarpeen Jumalan mielestä.

Oliko lisätietäminen tarpeellista? 

Ei.

Siitä seurasi ylpeys ja kapina Jumalaa vastaan.

Loppu onkin sitten jo tuttua kaikille.

Sukupolvesta toiseen jokainen ihminen syntyy syntisenä maailmaan ja vain Jumalan asettamilla ehdoilla pelastuu synneistänsä.

 

Siis se ilosanoma eli Jeesuksen sovitustyö.

 

JEESUS SANOO: 

”MINÄ OLEN TULLUT ANTAMAAN ELÄMÄN,

YLTÄKYLLÄISEN ELÄMÄN.” 

(JOH. 10:10).

 

Paratiisin luomisessa ihminen luotiin Jumalan yhteyteen elämään iankaikkisesti ja kuten Jumala ehdoissaan ilmoitti, elämä Ihmisruumiissa päättyy jos kosket hyvän ja pahantiedon puuhun tai sen hedelmään.

 ”Ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” (Joh. 17:3).

Usko Jeesukseen palauttaa alkuperäisen tilanteen siltä osin, että vaikka ruumiimme kuolee, henkemme ei joudu kadotukseen. Palaamme tällöin Jumalan alkuperäiseen luomisen mukaiseen tilanteeseen kuollessamme Jeesuksen omina.

 

Onko tänään sinun päiväsi ratkaista tämä iankaikkisuuskysymys?

 

Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumissa 3:16-20:

 Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 

Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. 

Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita; mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen Pojan nimeen. 

Mutta tämä on tuomio, että valkeus on tullut maailmaan, ja ihmiset rakastivat pimeyttä enemmän kuin valkeutta; sillä heidän tekonsa olivat pahat. 

Sillä jokainen, joka pahaa tekee, vihaa valkeutta eikä tule valkeuteen, ettei hänen tekojansa nuhdeltaisi. 

Mutta joka totuuden tekee, se tulee valkeuteen, että hänen tekonsa tulisivat julki, sillä ne ovat Jumalassa tehdyt."

 

 sivun alkuun 

Yhteystiedot

ILOSANOMA jarmo@linne.fi